Cím: 4024 Debrecen, Piac u. 54.

Ki mit tud az értékeinkről?

A döntő totójának megoldásai

Értéktár vetélkedő 2018 döntő középiskola totó megoldókulcs
Értéktár vetélkedő 2018 döntő általános iskola totó megoldókulcs

A középdöntő megoldókulcsai

Értéktár vetélkedő 2018 középiskola megoldókulcs
Értéktár vetélkedő 2018 általános iskola megoldókulcs

Felhívás vetélkedőn való részvételre

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat pályázatot nyújtott be az Agrárminisztérium (korábban Földművelésügyi Minisztérium) HUNG-2018 kódjelű pályázat I. támogatási céljára „Ki mit tud az értékeinkről?” címmel. A pályázat célja a magyar kultúra értékeinek megismertetése többkörös, országos döntővel végződő, Kárpát-medencei szintű vetélkedőn keresztül. További célként fogalmazódott meg, hogy a vetélkedőn résztvevő diákok megismerjék a Magyar Értéktárban és a Hungarikumok Gyűjteményében, valamint a megyei értéktárban nyilvántartott nemzeti értékeket. A magyar kultúra értékeinek ismerete hozzájárul az ifjúság identitástudatának, hagyományőrzésének erősítéséhez.

A vetélkedőre való felkészülés, valamint a vetélkedőn való részvétel során a diákok egy újfajta tudást szereznek. Ez a tudás kapcsolódik az iskolában tanult tananyagokhoz, valamint új ismeretekhez juttatja a tanulókat.

A vetélkedő két korosztály részvételével zajlik, ezek a következők:

  • általános iskola 5- 8. osztályos, 2003 és 2008 között született tanulói,
  • középfokú iskolák 9-12. osztályos,1998 és 2004 között született tanulói.

A vetélkedőre minden iskola 4 főből álló csapata vagy csapatai jelentkezhetnek. A jelentkezés a megyei önkormányzat honlapjának értéktáras aloldalán (www.hbmo.hu/ertektar) történő regisztrációval kezdődik. A regisztrációra 2018. október 15-28. között van lehetőség. A regisztrációt követően kerül sor az elődöntő feladatainak megküldésére. Az elődöntő feladatlapjainak visszaküldési határideje 2018. december 7. Az elődöntő feladatait sikeresen teljesítő csapatok részére lehetőség nyílik az online felületen történő középdöntős feladatok megoldására 2018. december 21. napjától 2019. január 31. napjáig. A középdöntőből a megyei döntőbe jutott csapatok személyes részvétellel történő „összecsapására” 2019. március hónapjában kerül sor a Megyeháza Árpád termében. A megyei döntőn a tárgyi tudás mellett szükség lesz a diákok kreativitására, ügyességére, valamint megfigyelőképességére is. Célszerű a 4 fős csapatok összeállításánál ezeket is figyelembe venni.

A döntők első három helyezettjei értékes tárgyjutalomban (laptop, kártyafüggetlen mobiltelefon, stb.) részesülnek, de minden résztvevő a tudáson, élményen és tapasztalatokon túl ajándékkal távozik. A megyei döntők első helyezettjei az országos döntőn vesznek részt.

A megyei önkormányzat törekszik arra, hogy a vetélkedő megfelelő média megjelenést kapjon, így az azzal kapcsolatos információk (vetélkedők résztvevői, helyezettjei, stb.) felkerülnek az önkormányzat honlapjára, közösségi oldalára, helyi médiában megjelenő hirdetésekbe.

A beérkezett feladatmegoldások elbírálását egy a kérdéssort összeállító szakmai csapat végzi. A bírálók etnográfus, pedagógus, és egyéb végzettségű, az értéktárak működésében, az értékek ismeretében jártas szakemberek.

A tudásanyag megszerzéséhez hozzájárulnak a mellékelt tájékoztatóban közölt információk, a www.hungarikum.hu, a www.hbmo.hu/ertektar, továbbá a többi megyei értéktár honlapjain található anyagok, valamint a könyvtárakban, levéltárakban, múzeumokban, helytörténeti gyűjteményekben, stb. fellelhető információk.

A fentiekkel kapcsolatos kérdéseiket feltehetik a terrend@hbmo.hu e-mail címen, valamint a 06 52 507506, és a 06 20 9147190 telefonszámok egyikén.

Remélem, hogy személyesen is találkozunk a vetélkedők valamelyikén.

A felkészüléshez, a vetélkedőn való sikeres részvételhez sok sikert kívánok.

Pajna Zoltán
a megyei önkormányzat elnöke