Cím: 4024 Debrecen, Piac u. 54.

MEGYEI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MEGALAKULÁSA

A Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 4. § -ában kapott felhatalmazás alapján a 155/2013. (V. 3.) MÖK határozatával döntött a megyei értéktár és a megyei értéktár bizottság létrehozásáról. 

A megyei értéktár létrehozása mellett szólt az az érv, hogy minden településnek, minden megyének vannak megőrzésre méltó értékei, léteznek, vagy léteztek olyan megyéhez köthető személyek, akik kiemelkedő teljesítményt igazoló munkássággal bírnak. Ezek felismerése, és továbbörökítése az átörökítő, értékmentő munka lényege. 

A megyei értéktár bizottság létrehozását indokolta az is, hogy a megyei önkormányzat 2004. évtől működteti a Hajdú-Bihar Megyei Minőségi Termék Társaságot, amely társaság eddig közel száz terméket díjazott. A díjazott termékek többsége alkalmas arra, hogy a megyei, továbbá a nemzeti értéktárba bekerüljön, esetleg hungarikummá minősüljön.


A megyei márka arculatának felépítése érdekében az önkormányzat célja egy olyan logo terveztetése, amely a megyei értékeket jelképezi, amellyel a későbbiekben is azonosítható lesz a Hajdú-Bihar Megyei Értéktár.
A megyei önkormányzat vezetése a megyei értéktár népszerűsítése, rangjának növelése érdekében arra az elhatározásra jutott, hogy kiadványokat készíttet, amelyek tartalmazzák a megyei értéktárban, valamint a települések értéktárjaiban fellelhető értékeket és az értékteremtés helyét is. A kiadványok szakmai konferencián történő bemutatása, valamint a megyében fellelhető értékekből kiállítás szervezése is a tervek között szerepel. 
Mindezek mellett cél egy weboldal létrehozása, amely a megyében fellelhető értékek bemutatására készül, ahol minden érdeklődő naprakészen kísérheti figyelemmel az értéktárak tartalmának alakulását, azok részletes leírását. A megyei értéktár megismertetésére, népszerűsítésére irányuló folyamatban a média állandó részvétele is a célok között szerepel.

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat mindezek megvalósítására 10 000 000 Ft támogatást kapott a Földművelésügyi Minisztériumtól.