Cím: 4024 Debrecen, Piac u. 54.

Ki mit tud az értékeinkről?

Felhívás vetélkedőn való részvételre

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat pályázatot nyújtott be az Agrárminisztérium (korábban Földművelésügyi Minisztérium) HUNG-2018 kódjelű pályázat I. támogatási céljára „Ki mit tud az értékeinkről?” címmel. A pályázat célja a magyar kultúra értékeinek megismertetése többkörös, országos döntővel végződő, Kárpát-medencei szintű vetélkedőn keresztül. További célként fogalmazódott meg, hogy a vetélkedőn résztvevő diákok megismerjék a Magyar Értéktárban és a Hungarikumok Gyűjteményében, valamint a megyei értéktárban nyilvántartott nemzeti értékeket. A magyar kultúra értékeinek ismerete hozzájárul az ifjúság identitástudatának, hagyományőrzésének erősítéséhez.

A vetélkedőre való felkészülés, valamint a vetélkedőn való részvétel során a diákok egy újfajta tudást szereznek. Ez a tudás kapcsolódik az iskolában tanult tananyagokhoz, valamint új ismeretekhez juttatja a tanulókat.

A vetélkedő két korosztály részvételével zajlik, ezek a következők:

  • általános iskola 5- 8. osztályos, 2003 és 2008 között született tanulói,
  • középfokú iskolák 9-12. osztályos,1998 és 2004 között született tanulói.

A vetélkedőre minden iskola 4 főből álló csapata vagy csapatai jelentkezhetnek. A jelentkezés a megyei önkormányzat honlapjának értéktáras aloldalán (www.hbmo.hu/ertektar) történő regisztrációval kezdődik. A regisztrációra 2018. október 15-28. között van lehetőség. A regisztrációt követően kerül sor az elődöntő feladatainak megküldésére. Az elődöntő feladatlapjainak visszaküldési határideje 2018. december 7. Az elődöntő feladatait sikeresen teljesítő csapatok részére lehetőség nyílik az online felületen történő középdöntős feladatok megoldására 2018. december 21. napjától 2019. január 31. napjáig. A középdöntőből a megyei döntőbe jutott csapatok személyes részvétellel történő „összecsapására” 2019. március hónapjában kerül sor a Megyeháza Árpád termében. A megyei döntőn a tárgyi tudás mellett szükség lesz a diákok kreativitására, ügyességére, valamint megfigyelőképességére is. Célszerű a 4 fős csapatok összeállításánál ezeket is figyelembe venni.

A döntők első három helyezettjei értékes tárgyjutalomban (laptop, kártyafüggetlen mobiltelefon, stb.) részesülnek, de minden résztvevő a tudáson, élményen és tapasztalatokon túl ajándékkal távozik. A megyei döntők első helyezettjei az országos döntőn vesznek részt.

A megyei önkormányzat törekszik arra, hogy a vetélkedő megfelelő média megjelenést kapjon, így az azzal kapcsolatos információk (vetélkedők résztvevői, helyezettjei, stb.) felkerülnek az önkormányzat honlapjára, közösségi oldalára, helyi médiában megjelenő hirdetésekbe.

A beérkezett feladatmegoldások elbírálását egy a kérdéssort összeállító szakmai csapat végzi. A bírálók etnográfus, pedagógus, és egyéb végzettségű, az értéktárak működésében, az értékek ismeretében jártas szakemberek.

A tudásanyag megszerzéséhez hozzájárulnak a mellékelt tájékoztatóban közölt információk, a www.hungarikum.hu, a www.hbmo.hu/ertektar, továbbá a többi megyei értéktár honlapjain található anyagok, valamint a könyvtárakban, levéltárakban, múzeumokban, helytörténeti gyűjteményekben, stb. fellelhető információk.

A fentiekkel kapcsolatos kérdéseiket feltehetik a terrend@hbmo.hu e-mail címen, valamint a 06 52 507506, és a 06 20 9147190 telefonszámok egyikén.

Remélem, hogy személyesen is találkozunk a vetélkedők valamelyikén.

A felkészüléshez, a vetélkedőn való sikeres részvételhez sok sikert kívánok.Tájékoztató információk

a „Ki mit tud az értékeinkről?”

2018/19. évi vetélkedőre való felkészüléshez

 A vetélkedőkön a résztvevő diákoknak számot kell adni a megyei értéktárban lévő értékekről, a Magyar Értéktárban lévő kiemelkedő nemzeti értékekről, a Hungarikumok Gyűjteményében lévő hungarikumokról szerzett tárgyi tudásukról, valamint a vonatkozó jogszabályi háttér ismeretekről. A tárgyi tudás többféle feladaton (kérdezz-felelek, választásos kérdések, igaz/hamis állítások, stb.) keresztül mérhető. Ezen túl egyéb, játékos feladatok (ügyességi, érzékszervi, kreatív, stb.) is előfordulnak a verseny során.

 A tárgyi tudás megszerzéséhez került összeállításra a következő anyag.

Az értékek leírásai, fotói, egyéb információi megtalálhatóak a www.hungarikum.hu weblapon, továbbá a Hajdú-Bihar Megyei Értéktár elemei, azok leírásai a www.hbmo.hu/ertektar oldalon.

A jogszabályi tudás, amely elengedhetetlen az értékgyűjtés kapcsán, összefoglalva a www.hungarikum.hu honlapról a Tudástár menü Gyakori kérdések és Letölthető dokumentumok oldalakról nyerhetők. Természetesen, aki bővebb információt szeretne, az a jogszabályokat letöltheti a www.njt.hu oldalról is.

A 2000-es években egy egyedülálló kezdeményezés bontakozott ki Magyarországon. Egy több irányból szerveződő, a magyarság értékeit összegezni, rendszerezni kívánó mozgalom indult el azzal a céllal, hogy a magyar nemzet értékeit összegyűjtse, értéktárakba rendezze, mellyel biztosíthatja annak megfelelő védelmét és nyilvántartását, valamint az utókor számára történő megőrzését. A nemzeti öntudat alapját képezhetik ezek az értékek, mindemellett a hagyományok megőrzése és népszerűsítése külgazdasági, turisztikai haszonnal és diplomáciai előnyökkel is járhat Magyarország számára. Az értékgyűjtemény alkalmas arra, hogy bizonyítsa mind a magyar nemzet állampolgárainak, mind a nagyvilágnak, hogy a magyarság értékteremtő képessége elismerésre méltó. Ezen törekvés hatására született meg a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, melyet az Országgyűlés 2012. április 2-án fogadott el.

A hungarikum mozgalom legfontosabb alapelve, hogy minden közösségnek vannak értékei. A legkisebbnek is, függetlenül attól, hogy hány tagja van, hol helyezkedik el, milyen a turisztikai vonzereje. A közösség formálja az értéket, az érték a közösséget, mellyel létrejön a közösségmegtartó érték, az értékmegtartó közösség. Ha egy település magáénak vallja ezt az üzenetet, akkor azt is tudnia kell, hogy saját maga dönthet arról is, hogy milyen dolgokat helyez el az értéktárába. Ez nagy lehetőség, ugyanakkor nagy felelősség is.

A történelmi múlt ismerete nélkül a jelen és a jövendő nemzedékei nem képesek felelős döntéseket hozni, az évszázadok során felhalmozott tapasztalatokat a ma embere is fel tudja használni. Ezért mindannyiunk számára fontos feladat kultúránk megőrzése, hagyományainak bemutatása, nemzeti azonosságunk közös megélése. Abban a határokon átívelő, több szinten folyó építkezésben, amit a hungarikum mozgalom képvisel, kiemelt szerepet kapnak a hagyományaikat ismerő és tisztelő közösségek. Fontos a Kárpát-medencei vidéki örökség, a néphagyományok, az épített, tárgyi, szellemi örökség és az abban felmutatható nemzeti és kulturális értékek megőrzése és népszerűsítése.

Vissza a hírekhez