Cím: 4024 Debrecen, Piac u. 54.
Megyei értékek

Földi János a Hajdúkerület orvosa munkássága

Földi János (1755-1801) a hajdúkerület orvosa volt. 1791-től haláláig élt és alkotott városunkban. A felvilágosodás korának tudós polihisztora volt: orvos, költő, nyelvész és természettudós. 1773-tól a Debreceni Református Kollégiumban tanult, majd 1784-től a pesti Tudományegyetem Orvoskarának hallgatója. Orvosi tevékenységét Szatmáron kezdte. E teendői mellett a nyelvtan, a verstan, a természetrajz és a természettudomány magyar terminológiájának kialakítása is érdekelte. Levelezett Kazinczy Ferenccel, s folyóiratainak állandó munkatársa, valamint a Magyar Múzeum korrektora lett. Verseket ír, fordít, verselmélettel foglalkozott.

1790-ben Szatmáron írta meg az első rendszeres magyar nyelvtankönyvet, mellyel pályázatot nyert, de nyomtatásban sajnos nem jelent meg ez a munkája. Ennek alapján készült később az a Magyar Grammatika (amit a tudománytörténet Debreceni Grammatika néven jegyez).

1791-ben a Hajdúkerület orvosa lett, s Hajdúhadházra költözött. A hajdúvárosok mintegy 35 ezer fős lakosságát gyógyította, és emellett ellátta a közegészségügyi teendőket is.

Tudományos érdeklődése a magyar nyelvű állat- és növényrendszertan kidolgozása felé fordult.   Hadházon írt értekezésében (Rövid kritika és rajzolat a magyar füvésztudományról – Bécs, 1793) a magyar növénynevek rendszerezését és osztályozását tűzte ki célul.

Részletes elemzés alá vette az akkor ismert magyar növény- és állatneveket, behatóan vizsgálta eredetüket. Javaslatot tett az általa hibásnak, megtévesztőnek vagy sértőnek vélt nevek kicserélésére, javítására. Több új állat- és növényneveket is alkotott. Egy teljes természetrajz megírásán is dolgozott. 1795 őszére elkészült ennek az első kötet kézirata: Természeti historia A’ Linné Systemája szerént. Első tsomó.  Az állatok országa

Munkája alapul szolgált Diószegi Sámuel és Fazekas Mihály első magyar nyelvű növényhatározójához, a Magyar Füvész Könyv elkészítéséhez.

Mindezek mellett1814 közmondást írt össze, melyeket részben maga gyűjtött, részben korábbi gyűjteményekből vett át, és tudományos igényű időjárási megfigyeléseket is végzett.

Kapcsolódó képgaléria

Kapcsolódó dokumentumok

Források

Földi János: A’ versírásról (Szerk.: Ádámné Révész Gabriella) Tk. Bp.1962.

Nagy Sándor: Földi János, a grammatikus és nyelvújító (Debrecen, 1929)

Mixich Lajos: Földi János (Budapest, 1905)

Mixich Lajos: Földi János költeményei (Budapest, 1910)

Bán Imre: Adalékok Földi János életrajzához. Irodalomtörténeti Közlemények. LXI. évf. (1957/262-272.)

Nagy Sándor Földi János hadházi évei (tanulmány)

Hajdú-Bihar megyei Levéltár (HBmL) Hajdúkerület közgyűlési iratai

HBmL. Hajdúkerület közgyűlési jegyzőkönyvei

Kazinczy Ferenc levelezése I. (közzéteszi Váczy János, Budapest, 1890)

Toldy Ferenc: Összegyűjtött munkái III. Magyar költők élete (Budapest, 1870)

Magyary-Kossa Gyula: Magyar orvosi emlékek IV. (Budapest, 1940)

Pándi Pál: Csokonai és költőbarátai (Magyar Irodalomtörténet III.)

 

http://portal.hajduhadhaz.hunteka.hu/fooldal