Cím: 4024 Debrecen, Piac u. 54.
Megyei értékek

Debreceni női kisbunda hímzésmintája

Debrecenben és környékén kevés textíl alapon megőrződött, hagyományokon alapuló hímzést ismerünk. Annál gazdagabb a bőr- és posztó alapú viseleteken fennmaradt díszítmények köre, melyek a térségre jellemző, sajátos mintakincset hoztak létre. Mind a szűcs, mind a szűrös mesterség Debrecenben a legkorábban létrejött céhes mesterségek közé tartozott, debreceni műhelyeik az ország legjelentősebb központjaihoz tartoztak.

A szűcsök a XIX. század első évtizedeiben kezdték készíteni a debreceni női kisbundákat, melyeknek alapvetően három típusával találkozhatunk, az egyszínű zöld selyemmel hímzett debreceni, a többszínű selyemhímzésű hajdúsági (Hajdúböszörmény, Hajdúdorog), és az egész Tiszántúlon elterjedt, un. kunsági típusú, fekete hímzésű kisbunda hímzésekkel.

A debreceni hímzett női kisbundák legkorábbi ábrázolásai a Déri Múzeumban fellelhető, népies vízfestményeken jelennek meg.

A debreceni, sajátos, ujj nélküli, pelerin szabású formáját nagy valószínűséggel a férfiak hosszú, ugyancsak birkabőrből készült subáitól (nagybundáiktól) kapta, de hatással lehettek rá a XVI-XVII. századi úri viselet köpenyei, pelerinjei, diáktógái is. A rackajuh gyapjából készült kisbundát a szűcsmesterek öt részből szabták ki, széles, nyakkörüli perzsagallérjához és a bundát tenyérnyi szélességben körbekeretező prémhez az alapanyagot Erdélyből szerezték be. Az egyes bőrdarabok összevarrásánál - mintegy takarásképpen - a kisbundákra pirosra színezett un. irhacsíkok kerültek, melyek a kisbundák díszítését szolgálták. A kisbunda igazi díszítményét azonban azok a hímzések adják, melyek a bunda elejére, válltányérjára, háta közepére kerültek, mértéktartó és elegáns elosztásban. A mintákat maguk a szűcsmesterek rajzolták, majd varrták fel a bőr darabokra még az összedolgozás előtt, de az utóbbi munkában gyakran hímzőasszonyok voltak segítségükre.

A debreceni kisbundák hímzés díszítménye motívumrendszerében, és mintaszerkesztésében egy archaikusabb hímzéstípust képvisel. A növényi ornamensekből építkező, virágtőben összerendezett minták szimmetrikus elrendezésűek, díszítőmotívumaiban pedig igen korai, reneszánsz elemeket őriznek. A hímzés egyes elemei szoros rokonságot mutatnak a szűrhímzés díszítésével, a hosszasan elnyújtott, lantformájú tulipánok, kunkorgók, makkok, pávaszemek mind fellelhetők a szűrhímzésben is. A mintákat ritka lapos öltéssel, sodrott zöld selyemfonállal varrják ki úgy, hogy a díszítmények egy különleges, szálkás minta hatását keltik. Az egyszínű zöld díszítményt a motívumok közepébe helyezett piros, vagy bordó árnyalatú pettyek élénkítik.

Ez a díszítmény ilyen formában csak a debreceni kisbundákról ismeretes, ezáltal egyedi díszítménynek tekinthető. Fennmaradásában és továbbéltetésében debreceni hímzőasszonyoknak van elévülhetetlen érdeme. A Déri Múzeumban őrzött eredeti darabok tanulmányozásával és a megjelent szakirodalmak segítségével alaposan megismerték a debreceni kisbunda jellegzetességeit, s ezekből kiindulva, ezek alapján készítik el lakástextíliákra és viseletekre tervezett mintáikat.

Kapcsolódó képgaléria

Kapcsolódó dokumentumok