Cím: 4024 Debrecen, Piac u. 54.
Megyei értékek

Hajdúböszörményi szűr

A most bemutatásra kerülő, kevésbé ismert böszörményi szűrök díszítménye egyrészt a hajdúsági szűrhímzések motívumvilágával rokonítható, de ugyanakkor a szűrdíszítmény egy sajátos változatát képviseli. A böszörményi szűrök jellegzetességét mindenekelőtt az adja, hogy bennük együtt van jelen a szűrdíszítmény két technikája: a hímzés és az applikáció. Bár a rátét- és hímzésminta együttes jelenléte megfigyelhető a debreceni cifraszűrökön is, csakhogy amíg azokon a rátétek a hímzésmintáknak csupán kísérői, kiegészítői — gyakran mindenféle megformálás nélkül csak a szélek cakkozottak —, addig a böszörményi szűrökön egyformán nagy hangsúlyt kap a hímzett és a rátét díszítőtechnika is. A rátét díszítés talán több elemét fedi a szűrnek, de ugyanakkor az aszaj, azaz a szűrök középponti díszítménye hímzéssel készült. Sajátos és megyénkben egyedülálló a díszítmények színezése is: a sötétbarna, csaknem feketébe hajló posztóalapra a barna különböző árnyalataival került a rátét és hímzett minta.

Kapcsolódó képgaléria

Kapcsolódó dokumentumok

Források

http://mek.oszk.hu

https://library.hungaricana.hu