Cím: 4024 Debrecen, Piac u. 54.
Megyei értékek

A Hajdú-Bihar Megyei Lovas és Huszár Hagyományőrző Sport és Kulturális Egyesület által életben tartott, historikus múltú, magyar királyi debreceni 2. honvéd huszárezred hagyományának őrzése

1874-ben sorsdöntő változások következtek be a honvédség szervezeti felépítésében, ekkor alakult meg a debreceni 2. honvéd lovasezred, amelyből 1880-ban magyar királyi debreceni 2. honvéd huszárezred lett. Az ezred élén szolgált többek között gróf Tisza István is. A huszárezred 1918. novemberéig működött.

A katonai hagyományápolás céljából 1988-ban jött létre Hajdú-Bihar megye és Debrecen város huszárbandériuma Hetey Sándor György alapításával. A huszárbandérium azóta több rendezvényen van jelen. A hagyomány életben tartója az egyesület.

Kapcsolódó képgaléria

Kapcsolódó dokumentumok

Források

1.      CSONTOS János hagyományőrző huszárszázados, egyesületi elnök adatközlése és a birtokában lévő teljes sajtóanyag és irattgyűjtemény

2.      BALLA Tibor: A magyar királyi honvéd lovasság, 1868-1914 című

3.      tanulmánya: A magyar királyi honvéd lovasság, 1868-1914

4.      BIHARORSZÁG című közéleti folyóirat. Nagyvárad, 2014. március, VI. évfolyam 15. (195.) szám 12-14. pp.

5.      Olvass tovább: http://korok.webnode.hu/products/topor-istvan-a-magyar-kiralyi-debreceni-2-honved-huszarezred-rovid-tortenete/

6.      BÁNLAKY József: A hadművészet állapota és fejlődése Mátyás király idején., mek.oszk.hu

7.      BENKŐ Loránd (főszerk)?–?Kiss Lajos (szerk)?–?Papp László (szerk): A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. Budapest: Akadémiai. 1970.

8.      Szerk. Francis LIEBER: Encyclopaedia Americana (angol nyelven) (1831)

9.      Debreczen-Nagyváradi Értesítő. 1886. 1. szám.

10.  WERNER Pál porosz altábornagy, volt császári huszárszázados levelei, Berlin 1791.

11.  RÁZSÓ Gyula: Kísérlet az állandó zsoldoshadsereg megteremtésére (1458-1490). In Liptai Ervin (főszerk): Magyarország hadtörténete két kötetben. 2. javított kiadás. Budapest: Zrínyi Katonai Kiadó. 1985. ISBN 96332633795

12.  SZOBOSZLAI Endre 2017.július 5-én készült összefoglalója „A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI LOVAS ÉS HUSZÁR HAGYOMÁNYŐRZŐ SPORT ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET ÖSSZEFOGLALÓ ISMERTETŐJE” címen.

13.  TORDAI ÚJSÁG 2010. március 15-én megjelent száma, 6-8. pp

14.  TOPOR István: A magyar királyi debreceni 2. honvéd huszárezred rövid története I-II. rész http://korok.webnode.hu/products/topor-istvan-a-magyar-kiralyi-debreceni-2-honved-huszarezred-rovid-tortenete/

15.  ZATYKÓ Jácint: Lovaskultúránk hagyományos területei: az ősilovas-és nomádélet hagyományai, katonai hagyományőrzés, huszárok. Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi kar, szakdolgozat, Bp., 2012.

16.  A magyar huszárság története/A lovasműveltség sajátosságai, Zürichi Magyar Történelmi Egyesület-Heraldika Kiadó, Budapest-Zürich, 2004, ISBN 963-9349-07-0

17.  Magyar Királyi Debreceni 2-ik Honvédhuszárezred története 1869 - 1918., Összeállította: az ezred emlékbizottsága. Kiadja: vitéz Radák Lajos. Budapest,

18.  Olvass tovább: http://korok.webnode.hu/products/topor-istvan-a-magyar-kiralyi-debreceni-2-honved-huszarezred-rovid-tortenete/

19.  A szabadságharc huszárai. Hadimúzeum Alapítvány, Budapest, 1998, ISBN 963-04-9957-6

20.  Az első magyar huszártörténeti konferencia előadásai és iratai, Nyíregyháza, 2004.

21.  Huszármúzeum, Tarbes, Franciaország

22.  Hadtörténeti Levéltár és Irattár iratanyaga

23.  A sárvári Nádasdy Ferenc Múzeum állandó kiállításon mutatja be a huszárság történetét, http://huszarmuzeum.hu

24.  http://lovasversidezet.blogspot.hu/p/lovas-imaja.html

25.  http://www.lovasok.hu/index-archive.php?i=599

26.  https://www.facebook.com/debrecenihuszarok

27.  https://www.youtube.com/watch?v=kqTClURAGSM

28.  https://www.youtube.com/watch?v=EzWXGAgy1Ns

29.  http://mtdaportal.extra.hu/books/a_m_kir_debreceni_2_huszarezred_tortenete.pdf

30.  http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/tarsadalomtudomanyok/tortenelem/huszartortenelem/2/kozos-huszarezredek/kozos-huszar-fohadnagy-1867-1918

31.  https://www.youtube.com/watch?v=d86vUkHqOpM