ma:
holnap:
Kölcsey emlékház, Álmosd
Hajdúnánási gyógyfürdő
Vekeri-tó
Hortobágyi Hídi vásár
Atalanta lepke fűzbarkán
Herpályi templomrom
Bojt tájház
Hortobágyi kilenclyukú híd
Kapitális fogás Látóképen
Káposztás Napok
Vadászat Berettyóújfalu térségében
Nádudvari fekete kerámia
ProjektjeinkFinanszírozó program: INTERREG EUROPE

Angol nyelvű honlapNIGHT LIGHT


 

 A NIGHT LIGHT (Regionális politikák javítása a fényszennyezés csökkentése, illetve a csillagos égbolt védelme és felértékelése érdekében - Improving regional policies to reduce light pollution and protect and valorise dark night skies) projekt fő célja a regionális politikák javítása és fejlesztése a fényszennyezés megelőzése, a sötét éjszakai égbolt védelme érdekében, a sötét éjszakai helyek fenntartható felértékelése és hasznosítása különösen természeti területeken és veszélyeztetett tájakon. 

Az éjszakai Európáról készített műholdfelvétel egy fénybe borult kontinenst mutat. Az EU területének több, mint 85%-a valamilyen szintű mesterséges megvilágításnak van kitéve. A természetes sötétség egyre nagyobb mértékű elvesztése negatív hatással van a biodiverzitásra, az ökoszisztémára, illetve a természet és környezet minőségére is.

Európa régióinak fokozniuk kell politikai erőfeszítéseiket, hogy csökkentsék a fényszennyezést és megvédjék a természetes sötét égbolttal rendelkező területeket, segítve ezzel a természetes és veszélyeztetett tájak megőrzését és a biodiverzitási veszteségek elkerülését.

 

Partnerség:

 1. Frízföld Tartomány (NL)
 2. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (HU)
 3. Avila Megyei Tanács (ES)
 4. Our Nemzeti Park (L)
 5. Samso Energia Akadémia (DK)
 6. BSC Vállalkozásfejlesztési Központ Kranj (SI)
 7. Basilicata Régió (IT)
 8. Matera - Basilicata Alapítvány (IT)
 9. La Palma Szigeti Kormányzata (ES)

 

A projekt időtartama: 

2017. január 1 - 2021. december 31.


A projekt költségvetése:

1.934.081 EUR, melyből a HBMÖ költségvetése 218.650 EUR.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Finanszírozó program: INTERREG CENTRAL

Angol nyelvű honlap: CitiEnGov


Az Interreg Central Europe program nyertes projektje a CitiEnGov projekt, melynek fő célja a közép-európai városok és régiók élhetőbbé tétele, mind a magánélet, mind a munka szempontjából. Ezt a projekt partnerek a specifikus célok elérésével kívánják megvalósítani, melyek:

 • integrált területi tervek fejlesztése és megvalósítása a megújuló energiaforrások használatának ösztönzésére és az energiateljesítmény javítására;
 • koncepciók és eszközök tervezése és tesztelése a közép-európai vidéki területek energiamenedzsmentjének javítására;
 • a kifejezetten a közép-európai vidéki területek számára tervezett alacsony szén-dioxid kibocsátást célzó energiastratégiák és szakpolitikák javítása.

A projekt kiindulási gondolata az, hogy az energia horizontális politika, magába foglal más általános politikákat és jelentős hatást gyakorol a gazdaság-társadalmi környezetre. Ebből az álláspontból kiindulva a különféle közintézményekre – különös tekintettel az egyes városokra – nagyon komoly szerep hárul azáltal, hogy kezdeményezői lehetnek az energetikai átalakulásnak és megújulásnak.

A projekt eredményeként a megújuló energiák és a klímaváltozás elleni küzdelem jobb menedzsmentje valósul majd meg Közép-Európában, köszönhetően a projekt keretében újonnan létrehozott vagy funkciójában megújításra kerülő városüzemeltetésnek, vagy energetikai részlegeknek, amelyek horizontális szolgáltatásokat nyújtanak.


Partnerség:

 1. SIPRO Fejlesztési Ügynökség – Ferrara - Vezető Partner (IT)
 2. Bydgoszcz városa (PL)
 3. Weiz Energia és Innovációs Központ (AT)
 4. Split városa (HR)
 5. Grodzisk városa (PL)
 6. Goriska Helyi Energia Ügynökség, Nova Gorica (SI)
 7. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (HU)
 8. Gorenjska Helyi Energia Ügynökség (SI)
 9. SINERGIS SRL (IT)
 10. Ferrara városa - Társult partner (IT)


A projekt időtartama:

2016. június 01. - 2019. május 31.

A projekt költségkerete:

2.154.267,48 EUR, melyből a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat költségkerete 137.299,99 EUR.
 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Finanszírozó program: INTERREG EUROPE

Angol nyelvű honlap: CLUSTERS3

CLUSTERS3 video (angol nyelvű): CLUSTERS3 - YouTube

A CLUSTERS3 (Leveraging Cluster Policies for successful implementation of RIS3 - A klaszterpolitikák szerepének növelése az intelligens szakosodás alapú kutatási és innovációs stratégiák (RIS3) sikeres megvalósításáért) projekt fő célja a klaszterek – mint a kis- és középvállalkozások közötti együttműködés egyik fő motorjainak – fejlesztése, teljesítményük fokozása, a hazai klaszterpolitika erősítése. E tényezők jelentős mértékben segítik az innovációs kapacitások erősítését, a nemzetköziesítésben rejlő lehetőségek kiaknázását egyaránt, hozzájárulva a regionális innovációs stratégiák megvalósításához. A projekt elsődleges eredménye egy Regionális Akcióterv kidolgozása és annak megvalósítása lesz, mely jelentős segítséget nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programon (GINOP) belül a „KKV-k versenyképességének javítása” prioritás sikeres megvalósulásához. Ennek érdekében a GINOP Irányító Hatósággal folyamatos együttműködésben, két fázisban (2+2 éve) zajlik a munka: az első fázis végére közösen kidolgozott akcióterv megvalósítása és nyomon követése a projekt utolsó két évében történik.

E célkitűzések elérése sokrétű tevékenységek megvalósításával történik: a megyei szakértői csoport összeállítása, rendszeres megbeszélései biztosítják az érintett regionális szereplők aktív részvételét. A hazai és megyei szintű jó példák, gyakorlatok meghatározása, valamint a partnerek által ismertetett jó gyakorlatok megismerése és potenciális alkalmazása az együttműködés szerves része; ennek gyakorlati megvalósítását nemzetközi szakmai ülések és tanulmányutak segítik. 

Eredmények:
 • regionális szinten az innovációért és versenyképességért felelős szereplők megerősítése,
 • a klaszterek, szakpolitikák és projektek hatékonyabb megfeleltetése a regionális innovációs stratégiákkal,
 • kkv-k fejlődését hátráltató tényezők kiiktatása, regionális folyamatok és programok klaszterbaráttá tétele.

 

Partnerség:

 1. SPRI – Versenyképes Átalakulásért Szövetkezet (Baszk Kormányzati Vállalkozásfejlesztési Ügynökség - Vezető Partner) (ES)
 2. Tecnalia Kutatási & Innovációs Alapítvány (ES)
 3. Lublini Vajdaság (PL)
 4. Piemont Régió (IT)
 5. Lett Köztársaság Gazdasági Minisztériuma (LV)
 6. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (HU)
 7. Felföldek és Szigetek Vállalkozás (UK)
 8. Észak-Írországi Befektetés (UK)
 9. TCI Hálózat – A Versenyképességi Intézet (ES)

 

A projekt időtartama:

2016. április 1. - 2020. március 31.


A projekt költségvetése:

1.988.863 EUR, melyből a HBMÖ költségvetése 186.614,2 EUR.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Finanszírozó program: INTERREG EUROPE

Angol nyelvű honlap: PURE COSMOS


  


A PURE COSMOS (PUblic authorities Role Enhancing COmpetitiveness of SMeS - Állami hatóságok szerepe a kkv-k versenyképességének növelésében) projekt fő célja a kis- és középvállalkozások növekedésének, fejlődésének támogatása az adminisztratív terhek és a közigazgatási bürokrácia csökkentésén, az elektronikus ügyintézés erősítésén, az információtechnológiai készségek-képességek javításán keresztül.

A vállalkozásokon belüli célcsoport a fiatal, 25-40 év közötti vállalkozók köre.

A közös munka során kidolgozásra kerülő Regionális Akcióterv jelentős segítséget nyújt a Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Program Operatív Program „Versenyképes gazdaság” prioritás, konkrétan a „Innováció és versenyképesség fejlesztése” tevékenység sikeres megvalósításához.

A két fázisban (3+2 év) zajló munka első fázisa a Regionális Akcióterv kidolgozásával zárul, míg az utolsó két évben annak megvalósítása és nyomon követése történik.

A partnerség fő tevékenységei a következők: regionális felmérés elkészítése és elemzése, partnerek terveinek elemzése szakértői értékelések alkalmával; jó gyakorlatok azonosítása és megvitatása  a partnerekkel, jó gyakorlatok adaptálása, tanulmányutak, szakmai workshopok, regionális akciótervek. A munkát egy regionális szakértőkből és érintett szereplőkből álló helyi szakértői csoport rendszeres ülései és megbeszélései segítik.

Eredmények:

 • közigazgatási bürokráciacsökkentés, vállalkozói adminisztratív terhek csökkenése;
 • partnerek jó gyakorlatainak megismerése, adaptációra alkalmas gyakorlatok átvétele, jövőbeni megvalósítása; 
 • szoros együttműködés a KKV szektorral;
 • új projektek a korszerű szolgáltatások - pl. elektronikus fizetési eszközök, egyablakos rendszer („One Stop Shop”), digitális megközelítési („digital by default”) modellek, digitális készség elsajátítás  fejlesztésére;
 • hatékony irányítási rendszer fejlett info-kommunikációs technológiákat alkalmazó adminisztratív megoldásokon keresztül, regionális jogi környezet áttekintése, üzleti felhívások egyszerűsítése és felgyorsítása

Jelen projekt kapcsán a HBMÖ által javítani, erősíteni kívánt szakpolitikai intézkedés a Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Program Operatív Programrésze, azon belül a 3. Prioritás: Versenyképes gazdaság (3.4 Tevékenység: Innováció és versenyképesség fejlesztése).

 

Partnerség:

 1. Genova Város Önkormányzata - Vezető Partner (IT)
 2. Firenze Város Önkormányzata (IT)
 3. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (HU)
 4. Szász-Anhalti Fejlesztési Bank (DE)
 5. Birmingham Verosi Tanács (UK)
 6. ANATOLIKI SA – Kelet-Thessaloniki Helyi Hatóságainak Fejlesztési Ügynöksége (GR)
 7. Ústí Régió (CZ)
 8. Katalán Kormány (ES)


A projekt időtartama:

2016. április 1. - 2021. március 31.


A projekt költségvetése:

2.111.206 EUR, melyből a HBMÖ költségvetése 169.200 EUR.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PRACTYCE III PROJEKT

  


                                             

A MI SIKERTÖRTÉNETÜNK: Amely során az ERASMUS Fiatal Vállalkozóknak Programban résztvevő Lengyel Bernadettet 6 hónapon keresztül támogatta a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a PRACTYCE III projektje keretében.

Róla még többet IDE kattintva lehet olvasni.A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat közvetítő szervezetként vesz részt az Európai Bizottság által támogatott, Erasmus- Fiatal Vállalkozóknak programban, amelynek keretében új – 3 évnél nem régebbi – vagy leendő vállalkozók – cégindítást tervező magánszemélyek – 1-6 hónapos munkavégzést folytathatnak egy külföldi tapasztalt vállalkozásnál. A programban emellett olyan hazai (3 évnél régebb óta működő) mikro-, kis- és középvállalkozások is részt vehetnek, akik tapasztalt vállalkozóként külföldi új vállalkozót fogadnának költségmentes munkaerőként.

Finanszírozó program: COSME Erasmus for Young Entrepreneurs (Erasmus – fiatal vállalkozóknak)  

Projekt időtartama:

2016.02.01 - 2018.01.31

A program célja:

Az Erasmus Fiatal Vállalkozóknak egy határokon átnyúló program, amely az új vagy leendő vállalkozóknak ad lehetőséget arra, hogy a résztvevő országokban működő tapasztalt vállalkozóktól tanulhassanak. A tapasztalatcsere a fogadó vállalkozónál való 1-6 hónapos tartózkodással valósul meg, amelynek során az új vállalkozó aktív munkavégzést folytat, és szert tesz a vállalkozás indításához, működtetéséhez szükséges ismeretekre. A fogadó vállalkozónak lehetősége nyílik külföldi partnerekkel való együttműködésre, új piacok megismerésére, továbbá ingyen munkaerőhöz jut az új vállalkozó személyében.

A program előnyei:

Az Erasmus Fiatal Vállalkozóknak program a törekvő európai vállalkozókat segíti hozzá egy európai kisvállalkozás elindításához és/vagy sikeres működtetéséhez szükséges képességekhez. Az új vállalkozók tudást és szakmai ötleteket gyűjtenek és cserélnek egy tapasztalt vállalkozónál, akinél tartózkodnak, és akivel együttműködnek az 1-6 hónapos időtartam során. A tartózkodást részben az Európai Bizottság finanszírozza. 

Ki pályázhat? 

A programban leendő vagy fiatal (3 évnél nem régebben tevékenykedő) vállalkozók, vagy tapasztalt (3 évnél régebben alakult), fogadó vállalkozások vehetnek részt:

 • A fiatal vállalkozó előnyre tesz szert az Erasmus programban résztvevő 37 ország valamelyikében működő vállalkozásnál folytatott szakmai kiküldetés során. Ez megkönnyíti az új vállalkozás sikeres beindítását, megerősítését. További előny az új piacokhoz való hozzáférés, a nemzetközi együttműködés és a külföldi üzleti partnerekkel való lehetséges üzleti partnerség kiépítése.
 • A fogadó vállalkozó előnyre tehet szert a fiatal, motivált vállalkozótól származó ötletekkel. A legtöbb fogadó vállalkozó olyan jó tapasztalatokkal gazdagodik, hogy ezt követően több új vállalkozó fogadása mellett dönt. A fogadó vállalkozás együttműködésének további előnye, hogy a fiatal vállalkozóval való együttműködése költségmentes, hiszen a kiutazó fiatal vállalkozás költségeit a közvetítő szervezet finanszírozza, ezáltal a fogadó vállalkozó ingyen munkaerőhöz juthat.

Az együttműködéssel mindkét fél nyer, hiszen új európai piacokat vagy üzleti partnereket ismerhetnek meg, valamint eltérő üzletviteli módszereket sajátíthatnak el.

Új vállalkozóként akkor vehet részt a programban, ha:

 • elkötelezetten tervezi vállalkozása beindítását egy megvalósítható üzleti terv alapján;
 • az utóbbi 3 éven belül indította el saját vállalkozását.

(Jövőbeli) vállalkozása vagy tevékenysége bármelyik ágazatban lehet, és nincs korhatár.

A részvétel további feltételei:

 • állandó lakóhellyel kell rendelkeznie valamely részt vevő országban;
 • konkrét projekttel vagy vállalkozói ötlettel kell rendelkeznie, amelynek szerepelnie kell az üzleti tervben;
 • motivált és elkötelezett hozzáállást kell tanúsítania az együttműködés iránt egy másik részt vevő országban élő fogadó vállalkozónál való tartózkodás során;
 • készen kell állnia a fogadó vállalkozásának fejlődéséhez való hozzájárulásra, és rendelkezésre kell bocsátania képességeit és szaktudását;
 • készen kell állnia a program finanszírozásának szükség szerinti kiegészítésére, amely a külföldi tartózkodása alatti költségek fedezéséhez szükséges.

Fogadó vállalkozóként részt vehet a programban, ha:

 • állandó lakóhellyel rendelkezik valamely részt vevő országban;
 • kis- vagy középvállalkozás tulajdonosa-vezetője vagy kis- és középvállalkozás tanácsának szintjén vesz részt vállalkozásban;
 • több éve működtet vállalkozást;
 • hajlandó megosztani tudását és tapasztalatait az új vállalkozóval, valamint mentor szerepet betölteni.


A részvételről:

A vállalkozói csereprogramban indulni kívánó fiatal és tapasztalt vállalkozóknak az online űrlapon kell pályázniuk, valamint ki kell választaniuk a tetszőleges helyi kapcsolattartó pontot. A helyi kapcsolattartó pontnak a vállalkozó lakóhelye szerinti országban kell működnie, mivel útmutatóként és kapcsolattartási pontként szolgál a folyamat során.

Az elfogadást követően egy online katalógusban megtalálható az összes résztvevő vállalkozás, ezáltal a pályázó és a helyi kapcsolattartó pont megfelelő partnereket kereshet.

Az Erasmus – fiatal vállalkozóknak programban való részvétel lépései:

 1. Készítse össze jelentkezési dokumentumait: önéletrajz, motivációs levél, új vállalkozóknak üzleti terv;
 2. Regisztráljon az online űrlapon keresztül, küldje el önéletrajzát és üzleti tervét (új vállalkozó esetén);
 3. A külföldi tartózkodás megkezdése: a csere időtartama 1-től 6 hónapig terjedhet;
 4. Az új vállalkozó anyagi támogatása több részletben, a helyi kapcsolattartó ponttal megkötött megállapodás szerint kerül kifizetésre.

Ne feledje: 1 kattintás, 37 részt vevő ország, korlátlan vállalkozói lehetőségek várnak Önre!

Jelentkezzen most!-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEZÁRULT PROJEKTEK


A SMILE (Smart Innovation Living Environment, 2016-2017) című, a Visegrad Funds Standard Grants által finanszírozott nemzetközi projekt fő célja  a kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzések (PCP - Pre-commercial Procurement) és az innovatív megoldások beszerzését célzó közbeszerzések (PPI - Public Procurement of Innovation) megvalósításának elősegítése, az alkalmazásuk akadályainak vizsgálata volt a közigazgatásban a V4 országaiban. 
  
A B-TEAM (Brownfield Policy Improvement Task Force - Barnamező-hasznosítási Irányelv Kidolgozó Munkacsoport, 2010-2013) című, az INTERREG IVC Program keretében megvalósuló nemzetközi projektben 11 ország 14 szervezete vett részt, célul tűzve ki, hogy szakértői egyeztetések során megismerjék egymás jó gyakorlatait és példáit a barnamezős területek hasznosítására vonatkozóan. 
  
A PERIA (Partnership on European Regional Agencies, 2010-2012) projekt regionális innovációs ügynökségek és regionális hatóságok együttműködése. Azzal a céllal jött létre, hogy a partnerek megosszák innovációs szolgáltatásokra és politikákra vonatkozó tapasztalataikat és módszereiket. A projekt az INTERREG IVC Program keretében valósult meg.
 
  
Az UNICREDS (University Collaboration in Regional Development Spaces - Egyetemi Együttműködés Regionális Fejlesztési Területeken, 2010-2012) projekt az Európai Unió Interreg IVC programjának keretében megvalósult együttműködés. A partnerség munkája során azt kívánta feltárni, hogy az egyetemek, az ipar és a közszféra közti együttműködés hogyan segítheti a hátrányos helyzetű vagy periférikus térségek kiválósági központtá történő átalakítását a kutatás és az innováció területén. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------